vivian bremer

Over mij - About me

In de jaren na de Hogeschool voor Kunsten de afdeling Vrije Kunsten te Arnhem heb ik mij, naast mijn schilderen, in verwante vakgebieden verdiept.Ik heb opleidingen gevolgd en werk gemaakt op het gebied van de Fotografie,  Druktechnieken Grafisch, Tekenen, Meubelontwerp/-maken gecombineerd met schilderijen.Veel van wat ik hiermee geleerd heb staat nu ten dienste van mijn schilderen.Op deze website wil ik mij hoofdzakelijk richten op schilderen.

After an education at the School for Arts in Arnhem I followed my own schedule. In the following years I immersed myself in closely related fields: I followed courses and practiced in photography, printing and graphical techniques, and furniture design. Much of what I did learn is now supporting my painting.

Onderwerp van schilderen ligt dichtbij.Vanuit het koken zijn mijn vis schilderijen ontstaan. De dode vis die jou nog 'aankijkt' voordat je hem in de pan legt, hoe levendig staan zijn ogen nog. Mijn keukenlandschappen in de rusteloze nacht, met summiere belichting om de nacht de nacht te laten.

My subjects are always taken directly from my daily life. From cooking came the fish paintings, the dead fish that are looking at you while they are prepared for cooking, how alive are their eyes. From restless nights my 'kitchenscapes' in the minimal lighting that preserves the night.

Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het maken van opdrachten. Hierbij ga ik uit van een 'indirekt portret' of een 'tijdsportret' van de persoon in kwestie. Het gaat erom een tijdsbeeld vast te leggen voor een persoon, samengesteld uit voorwerpen waar die persoon zich in die tijd mee bezighoud of belangrijk zijn. Geheugen voor voorwerpen kan erg sterk werken en goed associaties oproepen, zeker voor dingen uit de kindertijd; jouw dekentje, jouw beertje. Elke tijd in iemands leven wordt gekenmerkt en onthouden door onderwerpen/voorwerpen/ bezigheden uit die tijd. Andersom roept een schilderij met die bepaalde voorwerpen van de persoon de associaties op uit die tijd en wordt het een vastgelegd tijdsbeeld van die persoon.

An important part of my work is now in commision. These are 'indirect portraits' or a 'portraits in time' of a person. The period in time of that person is captured in the things that represent the interest and means of that person in that time. The memory for things (objects) can be very powerful, and carry strong associations, especially the ojbects of early childhood: your blanket, your teddy bear. Each period in someone's life can be characterised and captured by subjects, things and occupations from that time. A painting from those objects brings an immediate portrait of that period in someone's life.

Zoals het portretschilderij een beeld geeft van hoe je er toen uitzag, geeft mijn 'indirekt portret'-schilderij een beeld van waar je toen mee bezig was. Een 'tijdsportret' van een persoon, zo zou je het ook kunnen noemen. Voor de persoon zelf is dit veel meer zeggend, naar de mening van mijn opdrachtgevers.

While a traditional portrait shows what you looked like, my 'indirect portraits' show what you were doing and being interested in. A 'time portrait' of a person, that is according to my clients often much more significant.

Ik ben het helemaal met hen eens.

I completely agree with them.

Vivian Bremer