HomeWelkom op de website van Vivian Bremer, kunstschilder


( website staat tijdelijk onder reconstructie wat betreft lay-out) Voor meer info over schilderijen kunt u

kijken op mijn andere website :  http://vivianbremer.exto.nl


Vivian Bremer's huidige werk laat een grote virtuositeit en een lange en intensieve relatie met schilderkunst zien. Haar schilderijen brengen thema's uit de Nederlandse gouden eeuw dwars door de ontwikkelingen van haarzelf en haar omgeving van de afgelopen 20e eeuw en geven deze nieuwe betekenis en vorm.

Zowel techniek en thema's zijn subtiel verdraaid: in plaats van de rijkdom van een tafel met vissen laten de schilderijen zich meer als portretten van de afgebeelde vissen zien. Dit leidt tot een wat ongemakkelijke relatie met deze dieren die vrijwel intact maar oh zo dood in onze keukens en op onze eettafels terecht komen; in plaats van de zilveren en keramieken pronkstukken uit de 17e eeuw, verschijnen op haar doeken soms reusachtige en soms zeer verstilde landschappen van vuile vaat die vaak verrassend persoonlijk zijn.


Vivian Bremer's work show great virtuosity and a long and intense relationship with painting. Her work carries themes from the Dutch Golden Age right through the developments of herself and her environment of recent times and so give these new meanings and forms.

Both techniques and themes are subtly transformed: instead of the comforatble richness of a table with fish the paintings show real portraits of the fish. This leads to an uncomfortable relationship with these animals that ended almost completely intact, but very dead in our kitchens and dinner tables. The ostentatious display of wealth with silver and expensive ceramics of the 17th century paintings become in her paintings sometimes huge, and sometimes very subdued 'lancscapes' of dirty dishes, often with a very personal touch.


my website is under construction. you can visit my work also at http://vivianbremer.exto.nl
vivian bremer